teď ve sralbotu (pozejtří) burza ve Frenštatě v učilišťu, bohužel teda už nepošlu vodkaz na web pořadatela, anžto ten už néjni