OverClocking Guru 4um FAQ

Zde naleznete odpovědi na otázky o funkcionalitě tohoto webu. Použijte odkazy nebo vyhledávání níže k nalezení cesty jak udělat to, co vás zajímá.

Mohu na fóru hledat?

Můžete hledat příspěvky na základě uživatelského jména, slova(slov) v příspěvcích nebo názvech, podle data a ve vybraných sekcích

Pokud chcete něco hledat, klikněte na link „Hledat“ v horní části vetšiny stránek.

Můžete prohledávat libovolnou sekci, do které máte přístup. Nemůžete prohledávat privátní sekce, pokud vám to administrátor neumožní.

Mohu poslat ostatním uživatelům email?

Ano, pokud chcete poslat email některému z členů fóra, můžete jej nalézt například na seznamu uživatelů, nebo kliknout na jméno uživatele u libovolného příspěvku.

To obvykle otevře stránku, která obsahuje formulář, do kterého můžete napsat svou zprávu. Jakmile ji dopíšete, klikněte na tlačítko [Odeslat zprávu] a vaše zpráva bude odeslána. Z důvodu uchování soukromí neuvidíte během tohoto procesu email adresáta.

Pokud nemůžete nalézt žádné tlačítko email ani žádný link, je pravděpodobně tento systém administrátorem zakázán nebo si uživatel nepřeje dostávat takovéto zprávy od ostatních uživatelů fóra.

Další zajímavou funkcí je možnost poslat přátelům link na téma, které by je mohlo zajímat. Při prohlížení tématu naleznete na stránce link, který vám umožní poslat takovéto upozornění komukoli chcete. Do linku bude přidáno vaše referenční id, takže pokud se váš přítel zaregistruje na tomto fóru, přičte se k vašim referencím, za které můžete být odměněni.

Registrovaní uživatelé mohou také posílat zprávy ostatním uživatelům fóra pomocí soukromých zpráv. Pro více informací o soukromých zprávách kliněte zde.

Co jsou to soukromé zprávy?

Pokud administrátor povolí používání soukromých zpráv, mohou si registrovaní uživatelé vzájemně zasílat zprávy.

Odesílání soukromých zpráv

Soukromá zpráva funguje podobně jako email, ale její odesílání a přijímání je omezeno pouze na uživatele registrované na tomto fóru. Lze do nich vkládat vB kód, smajlíky a obrázky.

Odeslat soukromou zprávu jinému uživateli můžete kliknutím na link „Odeslat novou zprávu“ v sekci soukromých zpráv vašeho ovládacího panelu nebo kliknutím na tlačítko Odeslat soukromou zprávu u příspěvku daného uživatele.

Pokud odešlete zprávu, máte možnost uchovat její kopii ve své složce odeslaných zpráv.

Složky soukromých zpráv

Standardně ve vašem panelu existují dvě složky, přijaté a odeslané zprávy.

Složka Přijaté obsahuje všechny nové zprávy a umožňuje prohlížet si veškeré přijaté zpávy, včetně odesílatele, data a času odeslání.

Složka Odeslané obsahuje seznam odeslaných zpráv, pokud máte nastaveno ukládání jejich kopie.

Můžete si vytvořit další složky pro vaše zprávy kliknutím na link „Upravit složky“.

Každá složka je vybavena nástrojem, který umožňuje vybrat zprávy a přesunout je do jiných složek, případně je úplně smazat. Můžete také využít tlačítko pro přeposlání několika zpráv ze složky některému z uživatelů fóra.

Zprávy je nutné pravidelně mazat, protože administrátor pravděpodobně neumožní jejich neomezené využívání a pak je omezen celkový počet zpráv ve vašich složkách. Pokud tento limit překročíte, nebudete moci odesílat nebo přijímat nove zprávy dokud neuvolníte nějaké místo smazáním starších zpráv.

Jakmile si zprávu přečtete, máte možnost na ni odpovědět nebo ji přeposlat někomu dalšímu na fóru. Můžete mít také možnost ji přeposlat několika uživatelům z vašeho seznamu přátel.

Sledování zpráv

Pokud odešlete novou soukromou zprávu, můžete požadovat potvrzení jejího přečtení. To vám umožní ověřit, zda si adresát zprávu prohlédl. Zjistíte to kliknutím na link Sledovat zprávy.

Tato stránka je rozdělena na dvě části: nepotvrzené a potvrzené zprávy.

Sekce Nepotvrzená doručení soukromých zpráv zobrazuje zprávy odeslané s požadavkem na potvrzení, které si jejich adresát dosud nepřečetl. Je zobrazován také čas poslední aktivity adresáta. Zprávy v teto sekci mohou být zrušeny, pokud usoudíte, že jejich doručení již nemá význam. Takové zprávy lze obnovit, pokud vám tuto funkci administrátor umožní používat.

Sekce Potvrzená doručení soukromých zpráv zobrazuje zprávy odeslané s požadavkem na potvrzení, které si jejich adresát již přečetl a odsouhlasil zaslání potvrzení o přečtení. Je také zobrazován čas přečtení zprávy.

Sledování zprávy můžete ukončit jejím odebráním ze seznamu.

Pokud obdržíte zprávu s požadavkem na potvrzení, můžete, ale nemusíte potvrzení odeslat.

Jak mám používat seznam členů?

Seznam uživatelů obsahuje kompletní seznam všech registrovaných uživatelů tohoto fóra. Uživatele můžete vidět seřazeny abecedně dle uživatelského jména, dle data registrace nebo podle počtu příspěvků..

Seznam uživatelů má samozřejmě implementováno vyhledávání, které umožňuje rychlé nalezení uživatelů splňujících vámi zadaná kritéria, jako například uživatele registrované za poslední týden a podobně.

Jak mám použít kalendář?

Používání kalendáře je stejně snadné jako používaní celého fóra. Může zde být několik kalendářů, jeden může zobrazovat například narozeniny, jiný státní svátky a jiné události.

V kalendáři můžou být dva typy událostí: Normální, jednorázové události a opakující se události.

Normální události mají nějaký počátek a konec daný datem a časem.

Opakující se události se opakují s danou periodou na základě zadaných parametrů. Kupříkladu každé první pondělí v měsíci, každé pondělí a středu a podobně.

Administrátor může registrovaným uživatelům povolit přidávat události, ale většinou tomu tak není. Podstatnější je, že si můžete přidávat vlastní soukromé události, které můžete vidět jen vy.

Narozeniny mohou být zobrazovány, pokud administrátor povolí tuto funkci. Vaše narozeniny budou automaticky zobrazeny v kalendáři, pokud vyplníte své datum narození ve vašem profilu. Poznámka: Pokud nevložíte rok narození, nebude v kalendáři zobrazen váš věk.

Pokud vložíte své datum narození, bude vaše jméno také zobrazeno na domovské stránce fóra v den vašich narozenin.

Co jsou to oznámení?

Oznámení jsou speciální zprávy, které může vložit pouze administrátor. Jsou navrženy pro jednoduchou jednosměrnou komunikaci s uživateli. Pokud chcete diskutovat o oznámení, je třeba založit nové téma. Na oznámení nelze odpovědět.

Jak mohu ohodnotit téma?

Při prohlížení jednotlivých témat si můžete všimnout malého menu, které umožňuje „Ohodnotit téma“ podobně jako ve škole.

Používání této možnosti je dobrovolné, ale pokud si myslíte, že téma má vysokou informační hodnotu, můžete mu dát 5 hvězd, případně pokud si myslíte, že téma je jen zbytečný blábol, dáte mu jednu hvězdu.

Jakmile je tématu přidělen dostatečný počet takových hodnocení, můžete v titulcích témat vidět jejich průměrná hodnocení. Toto vám umožní se rychleji orientovat a vybrat si zajímavá témata ke čtení v případě, že na fóru je mnoho podobných témat.

Co jsou to reference?

Reference umožňují hodnotit uživatele podle nově příchozích, kterým poskytl odkaz na toto fórum.

Reference získáte tak, že použijete váš unikátní referenční link na fórum OverClocking Guru 4um vypadající následovně:

https://4um.overclocking.cz/forum.php?referrerid=0

Pokaždé, když bude někdo následovat tento link na fóum OverClocking Guru 4um a registruje se, přibude vám jeden bod k referencím. Pčet referencí si lze prohlédnout ve vašem profilu.

Váš administrátor vám poskytne více informací o odměnách za reference. Prosíme, buďte při případné reklamě na fórum OverClocking Guru 4um slušní, nerozesílejte žádný spam a podobně.

Co je to režim zobrazení v tématu?

Když si čtete některé z témat, máte možnost vybrat ze čtyř režimů zobrazení.

  1. Lineární režim (Nejstarší nejdříve) - V tomto režimu jsou příspěvky zobrazovány chronologicky od nejstaršího po nejnovější. Příspěvky jsou zobrazovány jeden pod druhým, takže jich lze zobrazit mnoho najednou.
  2. Lineární režim (Novější nejdříve) - Totéž jako předchozí volba, pouze je opačné řazení. Nahoře bude nejnovější příspěvek.
  3. Režim témat - V tomto režimu je zobrazován strom jednotlivých příspěvků. Je zde možné vidět vzájemné vztahy příspěvků a to, na který předchozí příspěvek reagují. Zobrazuje se pouze jeden vybraný příspěvek.
  4. Hybridní režim - Tento režim je kombinací předchozích. Je zobrazován strom příspěvků, ale je zobrazeno více příspěvků zároveň, podobně jako u lineárních režimů.

Kde najdu RSS k fóru?

Administrátor může povolit používání RSS. Toto vám umožní prohlížet nově vytvořená témata, aniž byste museli navštívit fórum . Platí ovšem pouze pro veřejně dostupné sekce.

Monentálně jsou k dispozici dva formáty, RSS a RSS v2. Následují jejich rozdíly:

  • RSS 0.91 - Založeno na standardu netscape a obsahuje název a link na téma.
    https://4um.overclocking.cz/external.php?type=rss
  • RSS 2.0 - Toto obsahuje název, autora, datum a obsah prvního příspěvku k tématu.
    https://4um.overclocking.cz/external.php?type=rss2

Přidat do MyYahoo

Pokud vás zajímá pouze konkrétní sekce fóra, lze k linku přidat další parametr s id sekce:
https://4um.overclocking.cz/external.php?type=rss2&forumids=123

Pokud chcete získat udaje z více sekcí, oddělte jejich id čárkami.

Prohledat FAQ

Tuto volbu vyberte, pokud chcete prohledávat kromě názvů i text FAQ.

Zde si vyberte jakým způsobem bude vyhodnocen váš dotaz. „Alespoň jedno slovo“ vrátí nejvíce ale pravděpodobně málo relevantních výsledků. Na druhou stranu „Kompletní fráze“ najde pouze položky které obsahují naprosto přesně zadaný dotaz.