Už leta jsou u strších prohlížečú problémy s javascriptovými funkcemi, většinou že tlačítka nereagují. Do nedávna jsem prakticky vždycky našel "přirozenou" okliku, byť i za cenu nižšího komfortu.

Asi před 2 - 3 roky se to značně přiostřilo: V prohlížečích, jež jinak i na W98 vcelku fungují - konkrétně z vlastní zkušenosti K-Meleon - nyní tyhle věci už nejdou, okliky už se neukazují; opticky nezměněné weby se tu ze dne na den staly vúbec ne nebo nejvýš jen velmi omezeně použitelnými, protože dúležitá tlačítka nereagují, často jdou stránky i kvúli jiným funkcím stejně špatně s Javascriptem jako bez něj. Zjevně v administraci na venek neviditelně nahodili novou verzi JS, jejímž tvúrcúm je projednou zas kompatibilita k osvědčenému zcela jedno.

Po určité době pocitu bezmoci, kdy Gugl nenacházel nic nadějného, se teď objevují 2 pojmy: polyfilly a transpilery.

Pollyfilly by měly pomoci u nových funkčních prvkú, které prohlížeč nezná, neví, co si s nima počít, polyfill ho to "naučí".

Transpiler (quasi pře-překladač, trans-compiler) je třeba, když stránka používá kód, kterému prohlížeč nerozumí, transpiler mu ho přeloží.

Co si s timhle ale jako prostý uživatel mám počít? Rúzné weby k tomu, co jsem našel, to buď jen čistě definičně popisují nebo jsou psané zpúsobem, že by se člověk zjevně musel vyznat v programování prohlížečú.

Pokud jsem to správně pochopil, polyfill musí být na daném webu, když jeho provozovatel má zájem, aby jeho platforma jela i na starších prohlížečích. Ovšem - stačí to? Zařídí se to automaticky bez spoluzapřičinění prohlížeče popř. mého osobně? Mám tady určité pochybnosti.

Jinak u transpileru, ten musí být vždycky načten z prohlížeče. Jenže jak?
- Jenak se nedoporučuje ho načítat vždycky, protože weby, které ho nepotřebují, zbytečně zpomaluje.
- Druhak, jak to mám provést? Co jsem zatím našel, tam se většinou mluví o zavádění přídavných kódú do stávajících; prohlížeč ovšem má pro uživatele v zásadě fungovat jako černá skřínka, a tady je kámen úrazu: Když mi někdo dá více méně jasný návod, jak to udělat v mém prohlížeči, že i jakžtakž vím, co dělám, nemám s tím problém. Nebo dá se to udělat nějak bez rozebírání prohlížeče? Kód K-Meleonu je sice naprosto volně k dispozici, to ovšem odstraňuje jen část problému, ten zbytek je, aby se v něm člověk vyznal.

Takže hlavní otázky:
1. Co musim udělat, aby příslušný web dodal mému prohlížeči polyfilly, když třeba?
2. Jak múžu co nejjednodušeji načíst k prohlžeči transpiler?

Zdá se mi, že ten na začátku uvedený, něco málo let se vyskytující problém je zapřičiněný novým kódem, je to tedy případ pro transpiler.
Příklad pro polyfilly se domnívám, že je ta tzv. supercaptcha, kde je třeba identifikovat objekty na fotkých.

Takže kdyby tu někdo třeba věděl a mohl pomoci, byl bych moc rád