Vážení uživatelé a návštěvníci našeho fóra.
Tímto Vás chceme oslovit a požádat o spolupráci při tvorbě recenzí a článků publikovaných na hlavní stránce našeho serveru www.ocguru.cz.
V současné době se nesnažíme vytvářet profesionální redakční tým, ale hledáme kolegy pro další spolupráci. A proto by se momentálně jednalo o recenze vlastního hardwaru.
Víme, že máte zkušenosti s nejnovějšími produkty, máte značné schopnosti nad rámec běžných uživatelů pc a proto hledáme nové spolupracovníky právě z řad našich členů, kteří dobře znají prostředí a komunitu našeho fóra a již mnohokrát projevili oddanost a víru v naši práci. Ať dobrovolnými finančními příspěvky, podměty a pomocí při zajišťování chodu fóra, účasti na LAN parties, hromadných setkání nebo jen tím, že jednoduše našimi členy stále jsou.

Koho hledáme:
Iniciativní redaktory, kteří jsou schopni samostatné práce se zodpovědným přístupem. Vítáme zkušenosti s publikační činností, dobré vyjadřovací schopnosti, gramatickou a slohovou kultivovanost. V neposlední řadě dobrý technický přehled a zájem o téma.
Nebráníme se ani spoluprácí s těmi, kteří nemají ani tak velké zkušenosti, ale mají odvahu si tyto své vlastnosti ověří a zdokonalit nebo se s námi podělit o neobvyklý počin v oblasti přetaktování, úpravy počítačové skříně apod.

Co nabízíme:
Abychom motivovali Vaši práci, nabízíme finanční ohodnocení druhé a každé další recenze, která bude v daném kalendářním roce uveřejněna.
Honorář činí 250 Kč, vyplacených do patnáctého dne následujícího měsíce po publikaci, za jednu recenzi/článek.
S autory uveřejněných článků bude podepsána smlouva.

Jak má recenze vypadat:
Téma:
Téma recenze je z oblasti IT, HW, SW a souvisejících.
Zvláště pak testy jednotlivých komponent PC (procesory, základní desky, grafické karty, paměti, rozšiřující karty, úložná zařízení),
periferií (zobrazovací jednotky, vstupní a výstupní zařízení, multimedia, herní zařízení), rozšiřujících zařízení atd.
Rozsah recenze jsou dvě normostrany A4 (NS 1800 znaků). Rozsah není závazný. Jsou možné i kratší články, v případě, že dostatečně vystihnou daný předmět.
Naopak delší články je vhodné rozčlenit do tématických kapitol.

Zásadní je objektivně posoudit recenzovaný výrobek a vhodnou formou směřovat celý článek.

Struktura:
-nadpis přesně vystihuje téma recenze
-první odstavec je tvořen upoutávkou, která výstižně popisuje obsah článku
-charakteristika produktu, vlastnosti, funkce
-popis metodiky testování
-výsledky testu: objektivní (hodnoty naměřené, srovnatelné), subjektivní (vlastní dojem, pocity)
-porovnání s odpovídajícími produkty na trhu
-vyzdvižení předností a záporů
-zhodnocení a závěr

Forma:
-gramaticky správně-přesto bude revidováno
-čistý text
-obrázky, grafy, nákresy dodány samostatně- v textu je vyznačeno kde budou umístěny (max. šířka = 576 pixelů)

Vyžadujeme jedinečnost článku. Není povoleno kopírovat cizí články (nevztahuje se na technická data apod.) ani publikovat jiným způsobem.
Server OCGUru si vyhrazuje pravo nezveřejnit došlou recenzi/článek bez udání důvodů.
OCGuru,
kontaktní adresa:
redakce@ocguru.cz